ישראלי עמנואל

יסמין 17 קרית אתא

טלפון: 04-8750055 שלוחה 226

סלולרי: 050-4523256

דוא"ל: emanueli@emanuel-ins.co.il