ימי ואוירי

 

ענף הביטוח הימי נחשב כעתיק מבין ענפי הביטוח המוכרים וכאחד המיוחדים ויוצאי הדופן שבהם

 

במסגרת ענף ביטוח זה נכללים באופן מסורתי מספר ענפי משנה כשהבולט שבהם הוא כמובן ענף ביטוח המטענים . 

מאחר ובעשרות השנים האחרונות התפתחה גם תובלת המטענים בדרך האויר כולל ענף הביטוח הימי כיום גם ביטוח מטענים אויריים . 

פוליסת הדגל בענף ביטוח הימי היא "הפוליסה הפתוחה" אשר מיועדת ליבואנים ויצואנים המצהירה כי מיום כניסתה לתוקף ועד לביטולה מבוטחים כל מטעניו של המבוטח . 

יתרונה הגדול של הפוליסה נעוץ באפשרות שהיא מעניקה - בתנאים מסוימים - להצהיר למבטח על משלוחים גם לאחר שיצאו לדרכם ואף לאחר שהגיעו ליעדם או אף לאחר שניזוקו . 

התנאי הבסיסי לחלותה של הפוליסה הנ"ל הינו הצהרה ודיווח על כל משלוח ומשלוח ללא יוצא מן הכלל, בתום לב ובהקדם האפשרי . 

 

מאחר ומדובר בביטוח בעל הבטים בינלאומיים כתובה הפוליסה בשפה האנגלית . יתרה מזו מאחר והפוליסה עשויה לפעול גם לטובתם של צדדים שלישיים ובהם יבואנים ויצואנים ברחבי תבל הרי שגם התכנים של הפוליסה אינם ישראליים מקוריים 

הפוליסה הנוהגת בישראל , ובמקומות רבים בעולם , הינה הפוליסה האנגלית הכפופה לסעיפי מכון הביטוח האנגלי וכן לדין ולנוהג האנגליים . משך הכיסוי הסטנדרטי על פי הפוליסה הפתוחה משתרע "ממחסן למחסן" דהיינו, מרגע צאת המטען את מחסני הספק ועד להגעתו למחסן המקבלים. כיסוי רחב זה כפוף לתנאי המכר (INCOTERMS) וכן להסתייגויות הנוגעות לאחסונים אשר אינם מהווים חלק אינטגרלי והכרחי של ההובלה . 

מאחר ומדובר בענף שנועד לבטח סוגי מטענים רבים ומגוונים השונים אלו מאלו בתכונותיהם ובסיכונים להם הם רגישים, אנו מוצאים בשוק מגוון רחב של כיסויים המותאמים למשפחות של מטענים בעלי אופי משותף כגון כיסויים למזון קפוא, נוזלים בצובר , בעלי חיים וכו' . 

 

במקביל קיימים כיסויים למטען כללי (GENERAL CARGO) בהם נעשה שימוש כל אימת שלא נמצא כיסוי מיוחד ויעודי למטען שלפנינו . 

במרבית המקרים יבוטח המטען בהתאם לכיסוי המיועד למטען כללי וביחס לאלו מוכרים שלושה סוגי כיסוי הידועים ככיסויים מסוג A, B, Cהנבדלים אלו מאלו בהיקף הכיסוי שהם מציעים . 

כיסוי מסוג Aנחשב לכיסוי הרחב והאיכותי ביותר וידוע גם בכינויו " כל הסיכונים" . כיסויים מסוג Bו- Cצרים יותר באופיים ומעניקים כיסוי כנגד סיכונים קטסטרופליים באופיים (Bרחב יותר מ- C) כגון סיכוני אש, התפוצצות, טביעת האניה, התנגשות או התהפכות הרכב המוביל וכו' . 

חשוב לציין כי כיסוי מסוג Aרחב ככל שיהיה - ולמרות הכינוי הפופולרי "כל הסיכונים" - אינו בלתי מוגבל והוא כפוף לחריגים ומגבלות . אחד החריגים החשובים והמרכזיים בביטוח מסוג A(קל וחומר בביטוחים מסוג Bו- C) קובע כי נזק או חוסר כתוצאה מאריזה לקויה , לא מתאימה, לא מספיקה וכו' מוחרג. . בנסיבות מסוימות גם המכלה גרועה ואף העדר סימונים או הימצאם של סימנים מטעים וכו' יחשבו כאריזה לא מתאימה . 

 

חשוב לציין שהפוליסה הפתוחה כפופה תמיד לסעיף המגביל את אחריות המבטחים לכלי הובלה ולאתר ( & LOCATION LIMIT PER BOTTOM) סכום מסוים ומוגדר ולכן על המבוטח להיות עד לתקרה המאושרת לו ולהמנע ממצב של ריכוז מטענים באניה , מטוס, משאית או מחסן בערכים העולים על מגבלת האחריות שאושרה לו .

 

 

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

שלח

שדה חובה

Thank You!

The form has been successfully sent.

שדה חובה

שדה חובה

ישראלי עמנואל

יסמין 17 קרית אתא

סלולרי: 050-4523256

דוא"ל: emanueli@emanuel-ins.co.il